20. század

Beve­ze­tés

Szer­kesztői elő­szó: az iro­dalmi modern­ség változatai

I. Szá­zadelő – századforduló

     1.1. Tár­sa­dalmi vál­to­zá­sok, az iro­dalmi intéz­mény­rend­szer alakulása

     1.2. Média­tör­té­neti vál­to­zá­sok, az iro­da­lom jel­lemző médi­u­mai a korban

     1.3. Az iro­dalmi intéz­mé­nyek története

 2. Ref­le­xiók az iro­dalmi modernségre

     2.1. Az (ala­kuló) iro­da­lom­tu­do­mány vála­szai és leírási javaslatai

     2.2. A kri­tika reak­ciói, kri­ti­kai viták

  3. Az iro­dalmi modern­ség jel­lemző vál­to­za­tai a korban

     3.1. Az esz­té­ti­záló modernség

  4. Kiemelt művek rövid bemutatása

Mik­száth Kál­mán: Besz­terce ost­roma (1895) vagy Gaval­lé­rok (1897)

Amb­rus Zol­tán: Ninive pusz­tu­lása és egyéb tör­té­ne­tek (1895)

Beö­thy Zsolt: A magyar iro­da­lom kis tükre

Gár­do­nyi Géza: Egri csil­la­gok (1899–1900)

Bródy Sán­dor: A dada (1902)

Her­czeg Ferenc: Bizánc (1904)

  5. Portrék

II. 1906 – 1919

III. 1920 – 1944

IV. 1945 – 1962

V. 1963 – 1989

VI. 1990 – től máig

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>