III. 1920 – 1944

1.

2.

3.

4. Kiemelt művek rövid bemutatása

 • Szekfű Gyula: Három nem­ze­dék (1920)
 • Hor­váth János: Magyar iro­da­lom­is­me­ret (1922)
 • Kas­sák Lajos: A ló meg­hal a mada­rak kire­pül­nek (1922)
 • Kosz­to­lá­nyi Dezső: Édes Anna (1926)
 • Mol­nár Ferenc: Játék a kas­tély­ban (1926)
 • József Attila: Medá­liák (1928)
 • Krúdy Gyula: Utolsó szi­var az Arabs Szür­ké­nél (1927)
 • Kas­sák Lajos: Egy ember élete (1927–1935)
 • Tóth Árpád: Lélektől léle­kig (1928)
 • Juhász Gyula: Hárfa (1929)
 • Karin­thy Fri­gyes: Nem mond­ha­tom el sen­ki­nek (1930)
 • Móricz Zsig­mond: Bar­bá­rok (1931)
 • Kuncz Ala­dár: Fekete kolos­tor (1931)
 • Füst Milán: IV. Hen­rik király (1931)
 • Szabó Lőrinc: Te meg a világ (1932)
 • József Attila: A város pere­mén (1932)
 • Háy Gyula: Isten, csá­szár, paraszt (1932)
 • Kosz­to­lá­nyi Dezső: Esti Kor­nél (1933)
 • Márai Sán­dor: Egy pol­gár val­lo­má­sai (1934)
 • Nagy Lajos: Kis­kun­ha­lom (1934)
 • József Attila: Esz­mé­let (1934)
 • Wass Albert: Far­kas­ve­rem (1934)
 • Szent­ku­thy Mik­lós: Prae
 • Móricz Zsig­mond: A bol­dog ember (1935)
 • Németh László: Gyász (1935)
 • Kosz­to­lá­nyi Dezső: Ten­ger­szem (1936)
 • Illyés Gyula: Pusz­ták népe (1936)
 • Szerb Antal: Utas és hold­vi­lág (1937)
 • Déry Tibor: A befe­je­zet­len mon­dat (1933–1938)
  Móricz Zsig­mond: Éle­tem regé­nye (1938)
 • Weö­res Sán­dor: Dalok Naconxypan-ból (1939–1940)
 • Babits Mihály: Jónás könyve (1940)
 • Márai Sán­dor: Szind­bád haza­megy (1940)
 • Rejtő Jenő (P. Howard): Pisz­kos Fred, a kapi­tány (1940)
 • Szath­mári Sán­dor: Gul­li­ver uta­zása Kazo­hi­ni­ába (1941)
 • Füst Milán: A fele­sé­gem tör­té­nete (1942)
 • Márai Sán­dor: A kas­sai pol­gá­rok (1942)
 • Rad­nóti Mik­lós kései ver­sei (1944–1945)

5. Port­rék

 • Babits Mihály
 • Kosz­to­lá­nyi Dezső
 • Kas­sák Lajos
 • Szabó Lőrinc
 • József Attila
 • Füst Milán
 • Szabó Dezső
 • Hor­váth János
 • Illyés Gyula
 • Németh László
 • Márai Sán­dor
 • Szerb Antal
 • Rad­nóti Miklós

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>